top of page
Ecomaxx - drums.png

OPSLAG VAN ECOMAXX BRANDSTOFFEN


Benzine is licht ontvlambaar. Daarom worden er regels gesteld aan de opslag ervan. In Nederland gelden de PGS 15 richtlijnen. Deze geven aan dat u, wanneer u meer dan 25 liter benzine wilt opslaan, een brandveilige opslagvoorziening moet treffen. Voor verkoopruimten geldt dat er maatregelen moeten worden genomen bij de opslag van meer dan 300 liter benzine.

WELKE    MAATREGELEN    MOET    IK    NEMEN?

Wij adviseren u graag over welke maatregelen u moet nemen bij de opslag van Ecomaxx brandstoffen. Maar let op: voor de opslag van gevaarlijke stoffen blijft u altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Voor meer informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl

 

 

ECOMAXX    BRANDSTOF    OPSLAAN?
WIJ    GEVEN    U    GRAAG    PASSEND    ADVIES.

 

 

 

A. U wilt minder dan 25 liter brandstof opslaan 

U hoeft geen maatregelen te treffen. Houd de jerrycans wel verwijderd van ontstekingsbronnen, voor uw eigen veiligheid en die van uw omgeving.

B. U wilt binnen meer dan 25 liter brandstof opslaan 

U heeft geen verkoopruimte en wilt meer dan 25 liter brandstof opslaan.
• De brandstof moet opgeslagen worden in een ruimte die 60 minuten brandwerend is. Hiervoor zijn speciale kluizen en kasten verkrijgbaar.

C. U wilt buiten meer dan 25 liter brandstof opslaan en de afstand tot de omliggende bebouwing en erfscheiding is meer dan 10 meter 

• De opslagruimte hoeft niet brandwerend uitgevoerd te zijn
• Er moet een lekbak geplaatst worden. De lekbak moet minimaal 110% van de hoeveelheid brandstof van de grootste emballage kunnen opvangen. Maar wanneer 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen brandstof meer is dan 110% van de hoeveelheid opgeslagen brandstof in de grootste emballage, dan moet een lekbak geplaatst worden die 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen brandstof kan opvangen.

Bijvoorbeeld:
• 2 x 200 ltr (400 ltr) Ecomaxx brandstof: nodig 220 ltr opvangcapaciteit (110% van 200 ltr)
• 108 x 5 ltr (540 ltr) Ecomaxx brandstof: nodig 54 ltr opvangcapaciteit (10% van 540 ltr)

D. U wilt buiten meer dan 25 liter brandstof opslaan en de afstand tot de omliggende bebouwing en erfscheiding is minder dan 10 meter 

• De opslagruimte moet brandwerend uitgevoerd zijn. Hiervoor zijn speciale kluizen en kasten verkrijgbaar.
• Er moet een lekbak geplaatst worden. De lekbak moet minimaal 110% van de hoeveelheid brandstof van de grootste emballage kunnen opvangen. Maar wanneer 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen brandstof meer is dan 110% van de hoeveelheid opgeslagen brandstof in de grootste emballage, dan moet een lekbak geplaatst worden die 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen brandstof kan opvangen.

Bijvoorbeeld:
• 2 x 200 ltr (400 ltr) Ecomaxx brandstof: nodig 220 ltr opvangcapaciteit (110% van 200 ltr)
• 108 x 5 ltr (540 ltr) Ecomaxx brandstof: nodig 54 ltr opvangcapaciteit (10% van 540 ltr)

U wilt brandstof in een verkoopruimte opslaan

• Download onze PDF over het op en overslaan van benzine
• Raadpleeg www.rijksoverheid.nl voor een weergave van het Activiteitenbesluit.
 

VERBOD OP OVERTAPPEN  VAN  BRANDSTOF  IN EEN    OPSLAGVOORZIENING

Volgens artikel 3.1.4 van de PGS15 is het niet toegestaan om brandstof over te tappen in een opslagvoorziening. Dit kan alleen als er een speciale vergunning voor afgegeven wordt, waarin, in overleg met het bevoegd gezag, de nodige maatregelen en voorschriften worden opgenomen.

Wij adviseren daarom Ecomaxx brandstof altijd in 5, 10 of 20-literverpakkingen aan te schaffen. Daarmee wordt onnodig overtappen van brandstof voorkomen en wordt ook op dit vlak aan alle wettelijke eisen voldaan.

Ecomaxx - cans - naast-elkaar.png

Nu verkrijgbaar:
 

Ecomaxx Boat Diesel is sinds kort voor iedereen verkrijgbaar. Autobedrijf de Kool is een gecertificeerd verkoper van de EcoMaxx Boat Fuels en weten alles van de brandstof en helpen je graag verder. Bel even en informeer naar de mogelijkheden.

Ecomaxx - cans - naast-elkaar.png
BS3_1800.jpg
bottom of page